top of page
BG10.jpg

שירבוטים

תירגול יומיומי שלי ביצירת רישומים ספונטניים, שבהם אני יוצרת מהריק של המחשבות,
ללא תכנון מוקדם ובלי להגביל את עצמי.

לכן, על אף שהן יצירות לכל דבר, אני נוהגת לכנות אותן "שירבוטים",
מושג המחבר אותם לחופש וקלילות וזרימת הרעיון והיצירה עד לסיומה. 

 

טכניקה: טושים, עפרונות רישום על נייר

 
 
 
 
bottom of page